Dasilva Campos Projecte social

A través del nostre projecte social oferim assessorament jurídic gratuït, tan a persones desafavorides que han vist perjudicats o amenaçats els seus drets essencials i no tinguin mitjans econòmics per fer front a la seva defensa jurídica, com les entitats sense ànim de lucre (ONG, fundacions, associacions, etc.) en el desenvolupament dels seus objectius i fins d’interès general.

Assessorem a organitzacions no governamentals, fundacions i associacions, oferint un servei d’assessorament legal multidisciplinar tan a les entitats jurídiques com a les persones que les integren (personal col·laborador i membres de les entitats).

A través del nostre projecte social desenvolupem també cicles de conferències completament  gratuïtes a la joventut, la família i l’empresa sobre temes d’actualitat i interès general en el marc d’institucions públiques (Ajuntaments), ONG, fundacions i associacions fomentant l’assessorament legal preventiu.